SAW – Spiralno varene šavne cevi

SAW – Spiralno varene šavne cevi hladno se formiraju iz vruće valjanih zavojnica i zavarivanjem uronjenog luka u jednom kontinuiranom procesu. Proces spiralnog zavarivanja je efikasan, fleksibilan i ekonomičan.

m
m
m

Primena

Temelji, stubvi, dimnjaci i ventilacioni sistemi, piloni, hidranti i brane, rezervoari i cisterne, kanalizacije…

Standardi i kvaliteti materijala

Dimenzije