Ostali proizvodi od čelika

Čelični lim, čelični profili, pribor za cevi, ostali proizvodi

U ostale proizvode od čelike spadaju: čelični lim, čelični profili, pribor za cevi, ostali proizvodi.

Prema standardu EN 10027-1 vrste čelika se dele u dve osnovne grupe:

-Grupa 1 – Čelik određen prema upotrebi i mehaničkim ili fizičkim osobinama

Iz ove grupe se za čelične cevi se koriste sledeći tipovi čelika:

S – konstrukcioni čelici za opštu upotrebu

P – čelici za opremu pod pritiskom

L – čelici za cevovode

E – čelici za mašinske delove

-Grupa 2 – Čelik određen prema hemijskom sastavu

*nelegirani čelik sa definisanim sadržajem ugljenika(C čelici)

*nelegirani čelici sa sadržajem Mn većim od 1% i legirani čelici sa sadržajem legirajućih elemenada manjim od 5%

*legirani čelici sa sadržajem legirajućih elemenata preko 5% (X čelici)

*brzorezni čelici (HS čelici)

Pošaljite upit

Upite za nabavku možete slati putem email-a. Odgovorićemo vam u najkraćem roku.

Komercijalna služba telefoni

+381) 11/ 40 44 090
(+381) 11/ 40 44 091
(+381) 11/ 40 44 092
(+381) 11/ 40 44 093

Skladište telefoni

(+381) 22/ 31 77 44
(+381) 22/ 31 77 45
(+381) 22/ 31 77 47